Zorg

Voor iedere inwoner in gemeente Druten is er goede zorg beschikbaar. Wij zorgen ervoor dat deze zorg beschikbaar is en betaalbaar blijft door het handhaven van goede afspraken met zorg aanbieders en het monitoren van het sociaal team. 

Op het moment dat onze inwoners zorg nodig hebben, dient het proces van aanvragen tot uitvoering transparant en simpel te zijn. Het moet voor onze inwoners in één oogopslag duidelijk zijn wat zij dienen te doen, zonder van het kastje naar de muur gestuurd te worden. In het hele verloop dient er duidelijke communicatie te zijn. 

Wij stimuleren burenhulp en participatie in de directe omgeving. Daarbij is naar onze mening de gemeente niet leidend maar zeker wel ondersteunend met behulp van het sociaal team. 

We dringen erop aan dat het sociaal team proactief zichtbaar is in iedere kern, zorgt voor goede communicatie en inwoners helpt met het proces van zorg aanvragen.

Wij bewaken dat er voldoende kwalitatieve medewerkers werken in het sociaal team.