Woningbouw

Het bouwen van kwalitatief goede maar ook betaalbare huur- en koopwoningen voor iedere doelgroep is voor ons een belangrijk punt. Dit doen wij door bij voorgestelde woningbouw op in- en uitbreidingslocaties scherp op te letten voor welke doelgroep deze woningbouw gerealiseerd gaat worden en of hiermee aan de vraag wordt voldaan. De ingevoerde startersregeling vanuit de gemeente, waardoor starters op een makkelijkere manier hun huis kunnen financieren, blijven wij ook in de komende jaren handhaven.  

Onze inwoners en dan vooral ook de senioren moeten de regie kunnen houden over hun eigen woonsituatie zolang als dat kan. Initiatieven om zelfstandig te wonen steunen wij, door mogelijkheden te creëren voor onze senioren in het woningbouwprogramma faseren en doseren. Nieuwe woningen moeten in ieder geval levensloopbestendig en duurzaam worden gebouwd en voor senioren zoveel mogelijk in combinatie met zorg.