Verkeer en vervoer

De centrale ligging van Druten maakt het een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, werken en ondernemen. Om Druten goed te bereiken en te verlaten houden wij de komende jaren de druk op de provincie om de doorstroming op de N322 evenals de toegankelijkheid en veiligheid te verbeteren. Wij vinden dat de voorzieningen voor het openbaar vervoer moeten worden behouden en waar mogelijk nog verder verbeterd dienen te worden. 

Op straat- en wijkniveau willen wij concreet dat waar bestaand er in iedere dorp/wijk elk jaar minimaal 2 en het liefst meer onveilige verkeerssituaties worden aangepakt. Dit zullen wij gaan doen in samenspraak met de inwoners.