Verenigingsleven

Onze gemeente kent een rijk verenigingsleven. De verenigingen hebben een groot aantal leden en een beperkt aantal vrijwilligers. Verenigingen staan daarom meer onder druk dan ooit tevoren doordat het lastig is om vrijwilligers te behouden en te binden. 

De leefbaarheid in de kernen staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zullen activiteiten blijven stimuleren en ondersteunen die het verenigingsleven bevorderen. Dit doen wij door een integraal vrijwilligersbeleid op te stellen en co√∂rdinatoren aan te stellen die besturen gaan ondersteunen maar ook door een subsidie beschikbaar te stellen om de deskundigheid van vrijwilligers te vergroten.