Veiligheid

Veiligheid is voor ons een zeer belangrijk uitgangspunt, alle inwoners van de gemeente Druten dienen een goed gevoel van sociale veiligheid te hebben in hun woonomgeving.  

Daarvoor is het volgens ons noodzakelijk dat er op straat- en wijkniveau overal goede verlichting is maar ook dat (mobiele) camera's geplaatst worden op plekken binnen de gemeente waar de veiligheid in het geding is of komt. Daarnaast is het belangrijk dat de wijkagenten nog meer zichtbaar en toegankelijker worden voor onze bewoners. Daar waar het nodig is, zullen wij via het regionaal overleg aandringen op meer agenten en/of leefbaarheidssurveillanten.

Verder gaan we ervoor zorgen dat de veiligheid in onze gemeente nog verder zal stijgen door ervoor te zorgen dat in de komende jaren de buurtpreventieteams en voorlichtingsbijeenkomsten door de gemeente gestimuleerd blijven worden.