Sport en recreatie

Sporten en recreƫren zijn belangrijke activiteiten voor onze inwoners. In Druten zijn voor iedere doelgroep daar diverse faciliteiten voor. Onze visie is dat deze faciliteiten behouden moeten worden en waar nodig nog verder, uitgebreid en ondersteund.

Wij zorgen voor het plaatsen van watertappunten voor buitensporters. Wandel- en fietspaden moeten van goede kwaliteit en veilig zijn. Eventuele knelpunten pakken we aan door elk jaar minimaal twee knelpunten op te lossen.

Het is belangrijk dat er een verhoging komt van het budget voor instanties (zoals bijvoorbeeld Kids Actief Maas en Waal) die kinderen laten bewegen. Hierover gaan wij in gesprek met deze instanties.

Onze wens is dat de recreatiemogelijkheden bij De Uiterwaarden en de Veerdam worden verbeterd.  

Op initiatief van de inwoners dringen wij aan dat de gemeente budget vrij maakt voor de aanleg van ontspanningsmogelijkheden, zoals onder andere jeu de boules baantjes op braakliggende stukken grond. Wij staan ook open voor een alternatieve, sportieve invulling van deze stukken grond in samenspraak met de inwoners.