Seniorenbeleid

Binnen gemeente Druten is 18% van de bevolking 65 jaar of ouder. Dit zal de komende jaren door de vergrijzing alleen maar toenemen. Wij zorgen ervoor dat er een toekomstbestendig beleid komt voor senioren wat samen met deze doelgroep wordt opgesteld. 

Voor onze senioren vinden wij het belangrijk dat zij mobiel zijn en mobiel blijven maar ook in staat zijn om deel te nemen aan sociale en sport activiteiten in de maatschappij. Daarbij dient de gemeente de initiatieven die gericht zijn op deze doelgroep te ondersteunen. Wij vinden dat er in iedere kern initiatieven dienen te zijn waardoor de drempel voor onze ouderen verlaagd wordt om deel te kunnen nemen aan sociale en sport activiteiten.  

Zo lang mogelijk wonen in een vertrouwde omgeving is belangrijk voor onze senioren. Daar wonen tenslotte de mensen die elkaar kennen en helpen. Wij zorgen ervoor dat onze senioren zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen door woningen aan te passen, toegepaste zorg te bieden of gezamenlijke woon-zorg initiatieven te ondersteunen en beleid op te ontwikkelen. Als gemeente faciliteren we zorg door de buurt en omgeving door voorlichting en ondersteuning vanuit de gemeente.