Onze speerpunten voor Puiflijk

 • Opknappen en verduurzamen van Dorpshuis De Lier
 • Behouden van de boom en de Tabakssnijder op de huidige plek bij het Tabaksveld
 • Aanpakken parkeerproblematiek bij ’t Geerke en De Lier
 • Aanpakken van onveilige verkeerssituaties (o.a. Van Mekerenstraat, Kerkstraat en Koningsweg)
 • De haalbaarheid van meer trottoirs in Puiflijk onderzoeken
 • Ontwikkelen Hemelrijk (woningbouw en groene buffer)
 • Overlast hondenpoep aanpakken
 • Woningen bouwen voor starters en senioren
 • Investeren in duurzaamheid (o.a. zonnepanelen, windenergie, isolatie)
 • Handhaven op verkeersveiligheid en afvalinzameling
 • Opknappen van Scharenburg / verkeersveiligheid Albert Heijn