Openbare ruimten

Naast de faciliteiten die de gemeente Druten biedt de centrale ligging en een goede veiligheid, zorgt uw leefomgeving ervoor dat u prettig woont in Druten. We zijn van mening dat in iedere straat of wijk de openbare ruimte op orde dient te zijn. Voor veel straten en wijken is dat ook zo, maar een aantal wijken verdienen extra aandacht. Vanuit onze partij ligt de eerste prioriteit in Druten-Zuid.

Als partij willen wij elk jaar minimaal twee en het liefst meer straten en/of wijken volledig opknappen.  

Concrete verbeteringen die direct zichtbaar zijn in de straten en wijken! Inspraak en suggesties vanuit de bewoners zijn daarbij voor ons rand voorwaardelijk.

Het is belangrijk dat er voldoende budget vanuit de gemeente is om het groen te onderhouden en de gebreken aan trottoirs, bestrating, straatmeubilair en het gebrek aan straatverlichting in deze straten/wijken te verbeteren.

Als partij zullen wij aandacht blijven vragen voor de buitensporige overlast door hondenpoep. In onze ogen compleet onacceptabel en een ergernis van veel bewoners. Wij zetten daarvoor de beschikbare middelen in. Dit betekent meer en betere handhaving, voldoende uitlaatvelden en extra prullenbakken voor hondenpoep. 

Wij vinden dat het park in Druten-Zuid bij de Doorkijk zo snel mogelijk en in overleg met de inwoners wordt gerealiseerd. Daarbij dient de omgeving rond de Doorkijk te worden opgeknapt zodat er een prettige leefomgeving ontstaat.

De meeste dorpshuizen in onze gemeente hebben een flinke opknapbeurt gehad. Bij Dorpshuis de Lier in Puiflijk is tijdens de laatste aanpassing alleen de entree verbeterd. Het gebouw zelf is gedateerd en toe aan groot onderhoud, wij willen dat Dorpshuis de Lier wordt verduurzaamd en toekomstbestendig wordt gemaakt. Ook moet een oplossing voor het parkeerprobleem worden gezocht.