Onderwijs en kinderopvang

Het is belangrijk dat er goede opvang en educatie mogelijkheden zijn in de gemeente Druten. Zeker voor de leefbaarheid in de kernen is het belangrijk dat er goed basisonderwijs aanwezig is. Om de sterke regiofunctie van onze gemeente te behouden op het gebied van onderwijs, vinden wij dat de gemeente dient te zorgen voor een gevarieerd onderwijsaanbod. Kwalitatief onderwijs in goede schoolgebouwen is daarbij ons uitgangspunt!

Ondersteunende en stimulerende maatregelen vanuit de gemeente om leerlingen kennis te laten maken met het bedrijfsleven in de regio gaan we versterken. Dit doen we door ondernemers en onderwijsinstellingen samen te brengen. Wij willen specifieke aandacht voor het technisch onderwijs. De technische bedrijven in onze gemeente vrezen voor grote personeelstekorten. Het Tech-lokaal in het Pax Christi College is voor ons een voorbeeld van hoe het zou moeten. 

Wij streven naar een efficiënter gebruik van de beschikbare accommodaties door het realiseren van integrale kindcentra’s. De gemeente pakt hierin de regierol.