Jongerenbeleid

De jeugd van 0 tot 20 jaar bedraagt 24% van de totale bevolking van gemeente Druten. Dit is een grote groep en daarvoor dienen voldoende (sport) faciliteiten aanwezig te zijn in de gemeente Druten. Op dit moment zijn er voldoende faciliteiten voor de jeugd onder de 12 jaar. Wij zetten ons in om deze te behouden en te verbeteren. Door jeugdclubs te faciliteren en gemeentelijke ondersteuning te verstrekken zorgen wij ervoor dat de jeugd boven de 12 jaar ook meer faciliteiten heeft.  

Preventieve maatregelen vinden wij belangrijk, daarom dienen jongeren en hun ouders continu gewezen te worden op alcohol- en drugsgebruik. Hiervoor zetten we het sociaal team in op scholen. Wanneer jongeren in de problemen komen dan vinden wij dat de jeugdzorg instanties een samenhangende aanpak dienen uit te voeren.