Economie en werkgelegenheid

Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner van Druten kan (blijven) participeren in de Drutense samenleving. Hiervoor is het noodzakelijk dat nieuwe bedrijven worden aangetrokken en bestaande bedrijven behouden blijven. We zijn van mening dat door onder andere herstructurering en verduurzaming van onze oudere bedrijventerreinen, het voor bedrijven aantrekkelijk wordt om in Druten te blijven en (duurzaam)te ondernemen Wij vinden het belangrijk dat de gemeente in gesprek blijft met bedrijven en ondernemers in onze gemeente.

Wanneer door omstandigheden onze inwoners geen betaalde baan meer hebben, vinden wij dat onze inwoners zo snel mogelijk en met succes met hulp van de diverse instanties uit dienen te stromen naar een betaalde baan of vrijwilligerswerk.