Duurzaamheid en milieu

Verantwoord omgaan met de omgeving en het milieu is een maatschappelijk thema dat voor onze partij een hoge prioriteit heeft! De komende jaren nemen wij een voortrekkersrol in het uitbreiden van het opwekken van duurzame groene energie. Waarbij we voorstander zijn van een combinatie van windmolens en zonnepanelen. Zonnepanelen plaatsen we bij voorkeur niet op agrarische gronden, omdat deze gronden beperkt zijn en hierdoor kunnen worden aangetast..

Daarnaast gaan we het bewustzijn over duurzaamheid vergroten door nog meer voorlichting te geven aan onze inwoners naast de voorlichting vanuit het Energieloket. 

Onze sterke ambitie is om zoveel mogelijk sportverengingen binnen de gemeente te ondersteunen en helpen met het verduurzamen van hun energie verbruik. Energiescans worden aangeboden door de gemeente en bij te nemen maatregelen ondersteunt de gemeente. Wij hanteren het uitgangspunt dat in onze gemeente duurzaam en energiezuinig wordt gebouwd. De gemeente ondersteunt door het aanbieden van duurzaamheidsleningen, ook voor nieuwe woningen.