Onze speerpunten voor Druten-Zuid

  • Twee wijken per jaar in samenspraak met inwoners opknappen
  • Structureel goed onderhouden van openbaar groen en bestrating in wijken
  • Aanpakken van onveilige verkeerssituaties (o.a. parkeren en snelheid) in wijken
  • Ontwikkelen Hemelrijk (woningbouw en groene buffer)
  • Overlast hondenpoep aanpakken
  • Woningen bouwen voor starters en senioren
  • Investeren in duurzaamheid (o.a. zonnepanelen, windenergie, isolatie)
  • Milieustraat; verbetering van openingstijden en aanbieden grofvuil
  • Handhaven op verkeersveiligheid en afvalinzameling
  • Opknappen van Scharenburg / verkeersveiligheid Albert Heijn