Onze speerpunten voor Druten

 • Versterken van de Hogestraat als winkelstraat en aanpakken leegstand
 • Aanpakken van onveilige verkeerssituaties (o.a. Piet Verslootstraat-Kasteellaan, de Veerstraat
  en de ontsluitingen op de Heersweg)
 • Verbeteren van recreatiemogelijkheden aan de Veerdam
 • Woningbouw en parkeermogelijkheden voor D’n Bogerd op locatie De Dijk realiseren
 • Structureel goed onderhouden van groen in de wijken
 • Herinrichten van de locatie bij garage Van Woezik
 • Overlast hondenpoep aanpakken
 • Woningen bouwen voor starters en senioren
 • Investeren in duurzaamheid (o.a. zonnepanelen, windenergie, isolatie)
 • Handhaven op verkeersveiligheid en afvalinzameling
 • Opknappen van Scharenburg / verkeersveiligheid Albert Heijn